Vår vision

Tillsammans skapar vi framtidens hydraulik

Ordet tillsammans kommunicerar att det här är ett arbete som berör alla som arbetar på Sunfab.
Det går också att använda i betydelsen tillsammans med andra ex samarbetspartners, leverantörer, återförsäljare etc.

Ordet skapar kommunicerar att det är ett kreativt arbete som pågår hela tiden.

Vi kommunicerar att arbetet görs tillsammans med andra.

Ordet framtidens kommunicerar att Sunfab finns kvar även i framtiden, vilket förutsätter att vi hela tiden driver vårt företag på ett ekonomiskt hållbart sätt.

Ordet framtidens signalerar också att Sunfab går i bräschen och skapar framtidens lösningar med start redan idag. Vad som är framtidens hydraulik förändras med tiden vilket gör att visionen alltid är aktuell. Kräver en organisation och en ledning med lyhördhet, flexibilitet, mod,  innovationshöjd, kompetens och uthållighet.

Ordet hydraulik visar att Sunfab planerar att vara verksamma inom hydraulik, dvs överföring, lagring och styrning av energi med hjälp av en vätska.