SAP 084, 108 DIN OFI
Tillbaka till Enkelflödespumpar

SAP DIN Optimerad för injektor är en externt dränerad variant av SAP-serien som ger mycket höga oljeflöden i kombination med Sunfabs injektor K-Jet 2.

SAP 084, 108 DIN optimerad för injektor lämpar sig för hydraulmotordrift i slutna hydraulsystem med injektor K-Jet 2 för trycksättning av sugsidan. Detta ger mycket goda varvtalsegenskaper och höga flöden.

sap-084-108-din_ofi_21.png

• Pumphus i aluminium legering

• Jämn drift över hela varvtalsområdet

• Lång livslängd tack vare högt ställda materialkrav, t.ex. när det gäller lager, tätningar, osv.

• Korrosionsfritt pumphus i aluminiumlegering

• Mindre värmeutveckling tack vare att värmen i större omfattning leds ut genom pumphuset