Satsar på utveckling | Sunfab
Tillbaka till Sunfab News

ons 28 mar

Sunfab satsar på utveckling

konstr1803_web.jpg

Matthias Sundström, Niclas Olsson och CarlHenrik Björk har tillsammans över 50 års erfarenhet av produktutveckling och design.

Det sker stora förändringar på Sunfabs utvecklingsavdelning. Gruppen har utökats både i antal och i kompetens. Tanken är nu att vidareutveckla sättet man arbetar på för att bli ännu bättre på produktutveckling och att tillgodose kundernas behov.

– Det här är en satsning för att få mer fart i utvecklingen. Vi ska bli bättre på att få ut nya produkter snabbare och svara upp mot våra andra avdelningars krav samt skapa produkter utifrån Sunfabs egna idéer, säger Sigvard Weisbjerg som är Product Development Manager på Sunfab och också den som driver förändringen. 

Tidigare hade Sunfab en klassisk konstruktionsavdelning där man kom in lite senare i produktframtagningscykeln och fokus låg på genomförande av en idé. Nu breddas avdelningen och man tar ett större grepp om både idé och genomförande. Målet är dessutom att göra båda sakerna ännu bättre och effektivare än konkurrenterna.
– Detta kräver att vi ändrar arbetssätt. Vi har redan i dag en styrka i vårt labb och våra tester, men med mer avancerade datorprogram för simulering finns det möjligheter att tidigare hitta potentiella problem i en konstruktion, säger Sigvard.

Nu har Sunfab stöpt om avdelningen något och har bland annat anställt en industridesigner och en beräkningsingenjör. Detta har skapat förutsättningar för en mer ledande roll i produktutvecklingsarbetet.
– Nu när vi kan lägga en tyngre del på beräkningar så kan vi flödessimulera och hållfastberäkna. Vi kan gå in och titta på om produkten kommer att hålla eller fungera som den var tänkt utan att behöva hålla på med järn och stål och använda maskintid i verkstaden. Det spar mycket tid och resurser, säger Sigvard.

Att avdelningen har en egen industridesigner gör det också möjligt att visualisera produkten.
– Vi kan skissa, teckna och ta fram modeller så att man kan se och ta på produkten innan den finns på riktigt. Det är jätteroligt, för det gör att vi får ett mycket större och tydligare grepp om vad vi ska göra och vilka förväntningarna är.

En annan intressant nyhet är hur Sunfab gått till väga vid rekryteringen till avdelningen. Det har nämligen inte bara handlat om kompetens den här gången. Personligheten har haft en lika stor inverkan.
– Konstruktörer är generellt noggranna personer som gärna jobbar med detaljer. För att komplettera varandra har vi därför letat efter personer som är kommunikativa, kreativa och mer generalister, säger Sigvard.

Nästa steg handlar nu om att göra alla på avdelningen medvetna om vilka personligheter de är och vilken typ av arbete man faktiskt tycker om samt sedan sprida arbetsuppgifterna utifrån både kompetens och personlig lämplighet.
– Det är ju ingen idé att skicka en medarbetare med intresse för detaljer på ett generellt kundbesök till exempel. Det går men det blir inte effektivt. Att sen sätta generalisten på att detaljgranska en ritning, ja det blir samma sak där.

Sigvards egen utmaning är nu att få alla olika personligheter att dra åt samma håll.
– Det är jag som hittat på det hela. ”Now I better make it fly”. Men det är jag övertygad om att det kommer att göra för vi gör det tillsammans. Och när vi lyckas kommer det att gå väldigt fort och hända väldigt mycket riktigt bra saker där avdelningen verkligen leder företaget framåt i utvecklingen av nya produkter, avslutar Sigvard.