Om oss | Sunfab

Tekniskt avancerade hydrauliska pumpar, motorer och inte minst den första mobila lyftkranen har alla sina rötter i den teknik som Eric Sundin använde i skidtillverkningen i Hudiksvall. Ända sedan starten 1925 har Sunfab varit ett familjeföretag som kännetecknats av innovation, kompetens och framtidsvisioner.

Efter mer än 90 år drivs företaget fortfarande i Eric Sundins anda. Samma familjekänsla, flexibilitet och innovativa lösningar präglar verksamheten, nu när den tredje generationen Sundin har tagit över. Idag är Sunfab ett av världens ledande företag inom hydraulik.

Vårt huvudkontor finns i Hudiksvall där Sunfabs produkter tillverkas i företagets egen fabrik. Sunfabkoncernens dotterbolag finns i Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Spanien och USA. Vi säljer våra produkter via återförsäljare och till direktkunder över hela världen.


Sunfabs grundare, Eric Sundin, startade en fabrik i Arbrå 1925 som tillverkade skidor under namnet Sundins. Den svenska militären fick upp ögonen för den innovative skidtillverkaren och började köpa stora mängder skidor, varpå företaget växte snabbt. Efter en brand 1927 flyttades skidfabriken från Arbrå till Hudiksvall. Där växte företaget ganska snabbt ur sina lokaler, så hela verksamheten flyttades igen, denna gång till Varvet vid Hudiksvalls hamn.

Hiab grundas
Eric hade hela tiden ständigt nya uppfinningar på gång. I takt med att det användes mer och mer hydraulik i skidproduktionen och kunskapen ökade, bildade Eric Sundin tillsammans med byggmästaren Einar Frisk företaget Hydrauliska Industriaktiebolaget − Hiab.

En av de största uppfinningarna kom 1947, då man skapade världens första mobila hydrauliska kran. Det blev även startskottet för Hiab, ett företag som skulle revolutionera lasthantering över hela världen.

Sunfab grundas
Under de kommande åren fortsatte produktutvecklingen och snart behövdes ny teknik för att ge kranarna högre prestanda. 1952 bildade Eric ett nytt bolag, Sunfab för utvecklingen av hydrauliska produkter. Två år senare skapades Sunfabs första hydrauliska kolvpump för lastbilar.

Från skidor till pumpar
På 1960-talet var Sundins en av världens största skidtillverkare. Dessutom ökade ständigt efterfrågan, både på Sunfab-pumparna och Hiab-kranarna. Det blev för mycket för en familj att hantera själva. Därför såldes Hiab 1965 till ett investmentbolag. Eric Sundin fortsatte emellertid att arbeta på Sundins fabriker ända tills han gick bort 1975.

På 80-talet ökade konkurrensen från skidtillverkare runt om i Europa, vilket resulterade i att Sundins avvecklade sin skidtillverkning 1989.

Starten för Sunfab Hydraulics AB
I början av 90-talet bytte Sundins fabriker namn till Sunfab Hydraulics AB. Den välkända SC pumpen utvecklades och det togs även fram en hydraulmotor. Vid denna tid levererades det ca 8 000 pumpar om året.

Export till över 60 länder
Idag är antalet sålda pumpar och motorer uppe i över 40 000 stycken per år och Sunfab har blivit ett välkänt varumärke världen över. Ca 90 % av tillverkningen sker på export till ett 60-tal länder runt om i världen. 

historia-1_350x.jpg historia-2_350x.jpg historia-3_350x.jpg

Tillsammans skapar vi framtidens hydraulik

Ordet tillsammans kommunicerar att det här är ett arbete som berör alla som arbetar på Sunfab.
Det går också att använda i betydelsen tillsammans med andra ex samarbetspartners, leverantörer, återförsäljare etc.

Ordet skapar kommunicerar att det är ett kreativt arbete som pågår hela tiden.

Vi kommunicerar att arbetet görs tillsammans med andra.

Ordet framtidens kommunicerar att Sunfab finns kvar även i framtiden, vilket förutsätter att vi hela tiden driver vårt företag på ett ekonomiskt hållbart sätt.

Ordet framtidens signalerar också att Sunfab går i bräschen och skapar framtidens lösningar med start redan idag. Vad som är framtidens hydraulik förändras med tiden vilket gör att visionen alltid är aktuell. Kräver en organisation och en ledning med lyhördhet, flexibilitet, mod,  innovationshöjd, kompetens och uthållighet.

Ordet hydraulik visar att Sunfab planerar att vara verksamma inom hydraulik, dvs överföring, lagring och styrning av energi med hjälp av en vätska.

 

 


Sunfabs produktkvalitet är världskänd. Våra driftsäkra pumpar och motorer genomgår tester i eget labb och provceller i produktion. Vår innovativa utvecklings- och konstruktionsavdelning jobbar dels med nyutveckling. Ett lika viktigt arbetsområde är vidareutveckling, dvs. uppgradering och utveckling av befintliga produkter.

Konstruktionsavdelningen arbetar även med kundanpassningar av produkter, kundsupporten Tech-mail, produktutbildningar, produktionssupport samt drift och utveckling av Sunfab’s testlab.

Modern IT-teknologi tillsammans med högkvalitativa givare och styrkomponenter ger förutsättningar för strukturerade och noggranna mätresultat.

Via Tech-mail svarar vi gärna på våra kunders tekniska frågor på e-post tech@sunfab.se

utveckling-1_350x.jpg

Vi är övertygade om att det är vår långa och gedigna erfarenhet av tillverkningen som ligger till grund för vår framgång.

Därför tillverkar vi själv alla viktiga komponenter i våra produkter. På så vis säkerställer vi att de håller högsta klass, både vad gäller kvalitet och prestanda.

Produktionsanläggningen i Hudiksvall, som byggdes ut i anslutning med den gamla fabriken 2006, är 3500 kvadratmeter stor, har dubbel takhöjd, ergonomisk, uppfyller miljökraven och är anpassad för dagens moderna maskiner. Den kallas passande för Anders Växthus. Namnet är till minne av Anders Sundin, son till grundaren Eric Sundin och pappa till bröderna Mats, Per och Jerker Sundin som alla tre är verksamma i bolaget.

Anders Växthus

 

 

prod-2_350x.jpg prod-3_350x.jpg

Kvalitet
Kvalitetsledningssystemet är certifierat enligt standard ISO 9001 sedan 1995.
Sunfab har en processorienterad verksamhet. Processerna är basen i vårt kvalitets- och verksamhetssystem, där även miljöledningssystemet ingår. Processernas identifierade och mätbara mål kopplas till organisationens övergripande mål för att uppnå kundnöjdhet.

Miljö
Sunfabs miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001 sedan 2011.

 

Kvalitets- och miljöpolicy
I vår utveckling, produktion och försäljning av systemkomponenter för driften av hydrauliska utrustningar inom mobil hydraulik, ska vi arbeta aktivt för att förebygga fel och ständigt förbättra vår kvalitet tillsammans med kunder och leverantörer. Miljöaspekterna är ett naturligt inslag i alla beslut som fattas.

Det innebär att: 

 • Vi arbetar kontinuerligt med att minska och förebygga kvalitetsbrister i våra produkter och tjänster.
 • Vi följer fastlagda metoder, specifikationer och ritningar i vårt arbete.
 • Vi levererar produkter och tjänster som uppfyller våra kunders förväntningar.
 • Vi utvecklar våra kunskaper för att öka konkurrenskraften.
 • Vi följer eller överträffar gällande lagar, författningar och krav som ställs på vår verksamhet.
 • Vi ständigt arbetar med att förbättra vår verksamhet.
 • Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan.
 • Olycksfall och ohälsa skall förebyggas på våra arbetsplatser.
 • Vi i vår produktutveckling beaktar miljöaspekterna för produktens hela livscykel.
 • Alla anställda medverkar till att skapa och upprätthålla en bra miljö, vilket sker genom en daglig och aktiv miljö hänsyn t.ex. genom energibesparing och källsortering. För att åstadkomma detta skall alla få nödvändig information och utbildning i miljöåtgärder.
 • Vi granskar lämpligheten i vår kvalitets- och miljöpolicy minst en gång per år.

 

ISO certifikat
ISO 9001

Ladda ner certifikat


ISO 14001

 

FTI

FTI

Som ett miljömedvetet företag tar vi vårt producentansvar och är därför anslutna till FTI.

Ladda ner anslutningsbevis
För mer information besök FTIs hemsida.

 

Övriga deklarationer

RoHS Declaration of Conformity, RoHS 3 (EU 2015/863) (Eng)

REACH Declaration of Conformity, (EC 1907/2006) (Eng)

 


Vi värdesätter engagemang, respekt och professionalism i vårt arbete med varandra och våra kunder.

Vilka är vi och vad står vi för?
Vår vision vägleder oss, vår strategi definierar våra mål.
Vår gemensamma värdegrund är fundamentet vi står på både som individer och som företag.

Vi är ett anrikt företag med stolta individer.

VI ÄR SUNFAB!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

core_values_350.jpg

Lediga jobb

För närvarande har vi tyvärr inga lediga tjänster som behöver tillsättas, men du är alltid välkommen att skicka in en intresseansökan med CV för eventuella framtida tjänster till oss på job@sunfab.se.
Tack för visat intresse för vår verksamhet!

Till rekryteringskonsulter, annonssäljare, mfl. Vi har redan beslutat var vi vill synas samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för en pågående rekrytering och ber er att inte kontakta oss.

 

Att arbeta på Sunfab

Sunfab är ett familjeföretag som kännetecknas av nytänkande och framtidsvisioner. Omfattande teknisk expertis samlas innanför Sunfabs väggar. Våra pumpar och motorer genomgår testning i vårt eget lab och testceller under produktion för hög driftsäkerhet. Företaget är nu en världsledande aktör inom hydraulik.

Nya utmaningar utvecklar oss och även våra kunder. Företaget drivs fortfarande i den innovativa andan från vår grundare, Eric Sundin, med fokus på flexibilitet och nya tekniska lösningar. Vi har en toppmodern produktionsanläggning som invigdes 2006. Den är utrustad med den allra senaste tekniken, som drivs av erfarna NC operatörer och underhålls av våra egna servicetekniker. Alla produkter har monteras på plats med "know-how" sedan 1954.

 

 

dev_350x.jpg

Antal förfrågningar om sponsring som Sunfab får in har ökat kraftigt de senaste åren. Därför vill vi att intressenter läser igenom denna sida samt följer anvisningarna för att skicka in sin ansökan.

Efter att du har skickat in din ansökan får du svar, endera via mail eller på telefon, senast 3 veckor efter att vi har mottagit din ansökan. Vi kontaktar dig.

Syfte: Eftersom vi bor och verkar i Hudiksvall är det viktigt för Sunfab att stödja idrottsföreningar, samt idrottsevenemang, i Hudiksvall med omnejd med en väl fungerade barn- och ungdomsverksamhet.

Avgränsning: Vi behandlar endast ansökningar inom idrotten.

Din ansökan skall innehålla följande:
- Syfte
- Vad vinner Sunfab på att förknippas med din förening alternativt evenemang
- Kort beskrivning om föreningen inklusive grundläggande värderingar och vad ni står för samt hur ni arbetar efter ”leva som man lär”
- Kort beskrivning hur ni jobbar med barn och ungdomar i er verksamhet
- Mål & objektiv
- Sunfabs engagemang (resurser)
- Period avseende samarbetet
- Förening eller namn på evenemang
- Organisationsnummer
- Gatuadress
- Postnummer
- Postort
- Kontaktperson
- Mobilnummer
- E-post adress

Rekommendationer:
Ta god tid på dig för att skriva ansökan. Påvisa tydligt framförallt hur ni jobbar med ungdomsverksamheten samt med era grundläggande värderingar. Följ anvisningarna ovan i din ansökan. Vi kontaktar dig inom 21 arbetsdagar senast. Om vi har frågor kontaktar vi dig.

Läs gärna igenom vår hemsida så du får en bättre förståelse för vår verksamhet.

OBS! Sponsoransökningar som är ofullständiga behandlas ej. Eventuellt material som skickas till oss ansvarar vi inte för.

Din ansökan skickar du hit:
magnus.b@sunfab.se (Skriv ”Sponsoransökan” i ämnesrutan)

Lycka till!

 

spons-2_350x.jpg spons-3_350x.jpg