SCPD 56/26 DIN By-Pass
Tillbaka till Tvåflödespumpar

Med två separata flöden och en direktmonterad bypassventil är Sunfabs SCPD 56/26 By-Pass DIN den mest flexibla kompakta fastflödespumpen på marknaden.

SCPD 56/26 DIN By-pass lämpar sig speciellt för kombinationsfordon som kräver olika flöden och där utrustningen måste kunna manövreras under färd. Pumpen är främst avsedd för motormonterade kraftuttag. Den konstanta inkopplingen möjliggörs av by-passventilen som omedelbart avlastar pump och kraftuttag när oljeflödet inte behövs. By-pass ventilens tryckfall är mycket lågt, varför funktionen är energieffektiv.

scpd_56-26_bypass_2.png

• By-passventilen kan avlastas vid ett arbetstryck upp till 400 bar - och kan således användas som nödstoppfunktion

• Ventilens 24 V solenoider har inbyggda elkablar som uppfyller skyddsklass ADR