Asfaltläggare

En asfaltläggare eller läggare är en anläggningsmaskin som lägger asfalt på en yta för vägar, parkeringsplatser eller liknande. Efter asfalteringen packas ytan av en vält.

Media