Vi är Sunfab

Tekniskt avancerade hydrauliska pumpar, motorer och inte minst den första mobila lyftkranen har alla sina rötter i den teknik som Eric Sundin använde i skidtillverkningen i Hudiksvall.

Ända sedan starten 1925 har Sunfab varit ett familjeföretag som kännetecknats av innovation, kompetens och framtidsvisioner.

Företaget drivs idag företaget fortfarande i Eric Sundins anda. Samma familjekänsla, flexibilitet och innovativa lösningar präglar verksamheten, nu när den tredje generationen Sundin har tagit över. Idag är Sunfab ett av världens ledande företag inom hydraulik.

Sunfab Reception
Sunfab production
För Sunfab är det viktigt att vara ett lokalt tillverkande företag. Det är den ledstjärna som driver företagets fortsatta utveckling och innovationer.

Därför sker också all utveckling och tillverkning i företagets toppmoderna lokaler i Hudiksvall. Den nya fabriken som invigdes 2006, ligger vägg i vägg med den gamla fabriken, som en gång i tiden var världens största skidfabrik.

Nu, över 90 år efter starten, tillverkar och verkar vi fortfarande i Sverige.

Vårt huvudkontor finns i Hudiksvall där Sunfabs produkter tillverkas i företagets egen fabrik.

Sunfabkoncernens dotterbolag finns i Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Spanien, USA och Malaysia.

Vi säljer våra produkter via återförsäljare och till direktkunder över hela världen.

Sunfab Factory
Sunfab lab
Vår vision: Tillsammans skapar vi framtidens hydraulik.

Ordet tillsammans kommunicerar att det här är ett arbete som berör alla som arbetar på Sunfab. Det går också att använda i betydelsen tillsammans med andra ex samarbetspartners, leverantörer, återförsäljare etc.

Ordet skapar kommunicerar att det är ett kreativt arbete som pågår hela tiden.

Vi kommunicerar att arbetet görs tillsammans med andra.

Ordet framtidens kommunicerar att Sunfab finns kvar även i framtiden, vilket förutsätter att vi hela tiden driver vårt företag på ett ekonomiskt hållbart sätt.

Ordet framtidens signalerar också att Sunfab går i bräschen och skapar framtidens lösningar med start redan idag. Vad som är framtidens hydraulik förändras med tiden vilket gör att visionen alltid är aktuell. Kräver en organisation och en ledning med lyhördhet, flexibilitet, mod, innovationshöjd, kompetens och uthållighet.

Ordet hydraulik visar att Sunfab planerar att vara verksamma inom hydraulik, dvs överföring, lagring och styrning av energi med hjälp av en vätska.

Vi värdesätter engagemang, respekt och professionalism i vårt arbete med varandra och våra kunder. Det är vår Värdegrund.

Vår vision vägleder oss, vår strategi definierar våra mål.
Vår gemensamma värdegrund är fundamentet vi står på både som individer och som företag.


Vi är ett anrikt företag med stolta individer.


VI ÄR SUNFAB!

Sunfab Order department