Produkthistoria

Eric Sundin utvecklade världens första mobila hydrauliska kran 1947. Under de kommande åren fortsatte produktutvecklingen och snart behövdes ny teknik för att ge kranarna högre prestanda. 1952 bildade Eric företaget Sunfab för utvecklingen av hydrauliska produkter. Två år senare skapades Sunfabs första hydrauliska kolvpump för lastbilar.