Vårt hållbarhetsarbete

Som företag har Sunfab ett ansvar, men sitter också på en del av lösningen till att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi jobbar dagligen med aktiviteter som berör social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet, till exempel:

  • Vi har en väl fungerande avfallshantering

  • Vi har flera policys för att främja en god arbetsmiljö, både för våra medarbetare och leverantörer

  • Vi beräknar och redovisar utsläpp för vår egen verksamhet enligt GHG-protokollet

  • Vi har gjort en väsentlighetsanalys där vi fört intressentdialoger med kunder, leverantörer, medarbetare och ägare, för att identifiera vilka områden inom hållbarhet som är viktiga för oss och våra intressenter

  • Vi utbildar hela vår personal i hållbarhet

  • Vi har upprättat vår första hållbarhetsrapport och arbetar med att ta fram nästa
Hållbarhet
ESG

Vår hållbarhetsrapport för 2022 är indelad i tre fokusområden: styrning, miljö och socialt. I årets rapport har vi bland annat beskrivit hur vi jobbar med elektrifiering och innovation, utökat redovisningen av våra klimatrelaterade utsläpp med Scope 3 och gett en syn på Sunfabs roll i det lokala samhället.

Ladda ner vår hållbarhetsrapport