Variabelpumpar

Sunfab har ett komplett variabelpumpprogram, deplacement 62, 92, 112 och 130 cm3.

Med arbetstryck på upp till 450 bar och flexibilitet via olika typer av regulatorer samt tandem montering, möjliggör för användandet av denna typ av pump i nästan alla applikationer där man behöver ett variabelt oljeflöde.