SLPD 40/20-64/32 SAE
Tillbaka till Tvåflödespumpar

SLPD 40/20-64/32 SAE är en serie dubbla in-linepumpar med extremt låg ljudnivå för krävande mobil hydraulik.

SLPD 40/20-64/32 SAE-pumparna är försedda med axlar och flänsar enligt SAE-C-standard. De finns i sex olika storlekar. Det smala pumphuset gör att montering direkt på kraftuttaget kan göras i mycket trånga utrymmen. SLPD kan också lätt installeras med ramfästen via en mellanaxel. Den höga driftsäkerheten bygger på materialval, härdningsmetoder, ytstrukturer samt en kvalitetssäkrad tillverkningsprocess.

sunfab, hydraulpump, tvåflöde, sae

• Oberoende rotationsriktning

• En kostnadseffektiv totallösning jämfört med konventionell installation med två pumpar och fördelningsväxel

• Jämn drift över hela varvtalsområdet

• Lång livslängd tack vare högt ställda materialkrav, t.ex. när det gäller lager, tätningar, osv.

• O-ringar på samtliga kontaktytor samt dubbla axeltätningar förhindrar oljeläckage från pump eller kraftuttag

• Extremt låg ljudnivå över hela varvtals- och tryckområdet