Vägsopmaskiner

Vägsopmaskiner används ofta för att hålla allmänna vägar, vägar, landningsbanor och andra tillfarter rena och för att dämpa damm.

De använder vatten som ett sätt att fånga upp smuts och damm och är avsedda att städa upp ytor som används av fordon.