Anti-kavitationsventil

Sunfab’s Anti-kavitationsventil används för att minimera risken för kavitationsskador i samband med otillräckligt inloppstryck.

Detta kan bl.a uppstå i applikationer med relativt stor roterande massa med lång utrullningstid (t.ex fläktdrift). Vid användning av Sunfab’s Anti-kavitationsventil måste hydraulmotorn ha en definierad rotationsriktning. Ventilen kan anpassas till både vänster- respektive högerrotation.

Funktion: Om inloppstrycket till motorn blir för lågt öppnas en backventil mellan tryck- och returport för att säkerställa ett oljeflöde till motorn. Det är därför viktigt med ett visst mottryck i returledningen, vilket vid behov kan skapas t.ex. med hjälp av en mottrycksventil.