Hydrauliska Beräkningar

VIKTIGT: Den information som lämnas har noggrant kontrollerats och ges i god tro, men användarna bör vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa exaktheten och relevansen för deras specifika krav. Sunfab Hydraulics AB tar inte något ansvar för skador eller otillfredsställande drift till följd av konstruktion eller användningen av maskiner som utformats med hjälp av denna information.

Enheter

Enhetsomvandlare. Ange enhetens värde.

=

=

=

=

=

=

=

Observera! När vi föreslår standardvärden, ger detta dig en mycket nära uppskattning som är tillräckligt bra för allmänt bruk. Du kan naturligtvis också ange de faktiska värdena istället för standardvärdena.


Mått och enheter som används

Moment
T Nm
Differentiellt tryck * Δp Bar
Varvtal n rpm
Geometrisk deplacementsvolym per rotation Vg cm³/rpm

* Δp skillnaden mellan port 1 och port 2 på hydraulmotorer.

Effekt P kW
Flöde qv L/min
Mekanisk hydraulisk verkningsgrad ** ηmh 0.9 - 0.95
Total verkningsgrad ηt 0.8 - 0.9

** OBS! Vid tryck under 100-150 bar bör hydraulmekaniska effektivitetskurvor användas för hydraulmotorer.

SCM Efficiency curves

Hydrauliska Pumpar

1. Vilket deplacement får vi?

Om du vet flöde (l/min) och varvtal (rpm)

V=  Geometrisk deplacementsvolym cm³/varv

l/min
rpm
(Standard värde ca. 0.93-0.98)
cm³/varv

2. Vilket deplacement får vi?

Om du vet moment (Nm) och systemtryck (bar)

V=  Geometrisk deplacementsvolym cm³/varv

Nm
Bar
(Standard värde ca. 0.9-0.95)
cm³/varv

3. Vilket flöde får vi?

Om du vet deplacement (cm³/n) och varvtal (rpm)

q= Flöde i l/min

cm³/varv
rpm
(Standard värde ca. 0.93-0.98)
l/min

4. Vilket varvtal får vi?

Om du vet flöde (l/min) och deplacement (cm³/varv)

n = Varvtal i rpm

l/min
cm³/varv
(Standard värde ca. 0.93-0.98)
rpm

5. Vilket moment får vi?

Om du vet deplacement (cm³/varv) och systemtryck (bar)

T = Moment i Nm

cm³/varv
Bar
(Standard värde ca. 0.9-0.95)
Nm

6. Vilken effekt får vi?

Om du vet flöde (l/min) och systemtryck (bar)

P = Effekt i kW

l/min
Bar
(Standard värde ca. 0.8-0.9)
kW

Hydrauliska Motorer

1. Vilken flöde får vi?

Om du vet deplacement (cm³/varv) och varvtal (rpm)

q= Flöde i l/min

cm³/varv
rpm
(Standard värde ca. 0.93-0.98)
l/min

2. Vilken flöde får vi?

Om du vet effekt (kW) och differenstryck (bar)

q= Flöde i l/min

kW
Bar
(Standard värde ca. 0.8-0.9)
l/min

3. Vilket deplacement får vi?

Om du vet flöde (l/min) och deplacement (cm³/varv)

V= Geometrisk deplacementsvolym cm³/varv

l/min
rpm
(Standard värde ca. 0.93-0.98)
cm³/varv

4. Vilket deplacement får vi?

Om du vet moment (Nm) och differenstryck (bar)

V= Geometrisk deplacementsvolym cm³/varv

Nm
Bar
(Standard värde ca. 0.9-0.95)
cm³/varv

5. Vilket varvtal får vi?

Om du vet flöde (l/min) och deplacement (cm³/varv)

n = Varvtal i rpm

l/min
cm³/varv
(Standard värde ca. 0.93-0.98)
rpm

6. Vilket varvtal får vi?

Om du vet effekt (kW) och moment (Nm)

n = Varvtal i rpm

kW
Nm
rpm

7. Vilket moment får vi?

Om du vet deplacement (cm³/varv) och differenstryck (bar)

T = Moment i Nm

cm³/varv
Bar
(Standard värde ca. 0.9-0.95)
Nm

8. Vilket moment får vi?

Om du vet effekt (kW) och varvtal (rpm)

T = Moment i Nm

kW
rpm
Nm

9. Vilket differenstryck får vi?

Om du vet moment (Nm) och deplacement (cm³/varv)

Δp = Differentiellt tryck i bar

Nm
cm³/varv
(Standard värde ca. 0.9-0.95)
Bar

10. Vilket differenstryck får vi?

Om du vet effekt (kw) och flöde (l/min)

Δp = Differentiellt tryck i bar

kW
l/min
(Standard värde ca. 0.8-0.9)
Bar

11. Vilken effekt får vi?

Om du vet moment (Nm) och varvtal (rpm)

P = Effekt i kW

Nm
rpm
kW

12. Vilken effekt får vi?

Om du vet differenstryck (bar) och flöde (l/min)

P = Effekt i kW

Bar
l/min
(Standard värde ca. 0.8-0.9)
kW