Impressum

Informationen på denna hemsida är skyddad enligt lagen om upphovsrätt och får ej, i sin helhet eller delvis, distribueras, modifieras eller reproduceras utan att Sunfab Hydraulics AB skriftliga medgivande först har inhämtas. Bilderna på denna sida får ej på något sätt reproduceras utan att Sunfab Hydraulics skriftliga medgivande först har inhämtas.

Det är Sunfab Hydraulics ambition att den information och uppgifter som finns på koncernspråket engelska på denna hemsida skall vara aktuell, korrekt och tillförlitlig. Den är dock av allmän karaktär, varför Sunfab Hydraulics friskriver sig från ansvar för innehållet på denna hemsida. För rådgivning i det enskilda fallet vänligen kontakta Sunfab.

Sunfab Hydraulics AB ansvarar inte för innehållet på länkade sidor.

Copyright © 1996-2023 Sunfab Hydraulics AB. Alla rättigheter förbehålles.

Sunfab Hydraulics AB
Box 1094
824 12 Hudiksvall
Sverige

Tel. 0650 367 00

E-mail: sunfab@sunfab.se

Orgnr.: 556056-9765
Momsreg.nr: SE-556056976501