Historia

Starten av en skidfabrik

Sunfab grundare Eric Sundin var alltid intresserad av mekanik och teknik och han startade 1925 i liten skala en skidfabrik i Arbrå - Sundins Fabriker.

Då Eric var duktig på att marknadsföra sig, utvecklades skidfabriken snabbt, och hade på några år växt till 20 anställda. En bidragande orsak till att utvecklingen gick så fort kan bero på att Vasaloppet startade 1922 och ett stort intresse för skidåkning ökade också för allmänheten. Försvaret kom även att bli en stor kund.

År 1927 brann skidfabriken, som bestod av en större lada, i Arbrå ner till grunden. Då tänkte Eric att en skidfabrik bör ligga där det finns duktiga skidåkare. Därefter flyttade han och frun Martha till Hudiksvall där han startade en ny skidfabrik vid Hudiksbacke.

Då utvecklingen var explosionsartad blev lokalerna snart trångbodda. 1936 fick Eric tag i en fastighet på Varvet, där lokalerna är än idag. Personalstyrkan hade då drygt tredubblats!

Fortfarande var det endast skidor som tillverkades. Högsäsongen var höst och vinter vilket betydde att ett flertal medarbetare under vår och sommar livnärde sig på fiske.

Eric Sundin and Sundins Skiis
Hiab Sunfab

Hydraulikens intåg

Kunskapen och erfarenheterna om hydrauliken växte, och Eric Sundin samt medarbetaren Einar Frisk insåg att det fanns utvecklingsmöjligheter. 1944 bildades då Hydrauliska Industriaktiebolaget, HIAB.

1947 lanserade man världens första mobila hydrauliska kran. Vilket var ett stort revolutionerande framsteg i hanteringen av lastning.

Utvecklingen i HIAB gick fort och för att förbättra standarden på det hydrauliska systemet behövdes bättre pumpar. Eric Sundin var involverad när första hydrauliska kolvpumpen, Sunfab, togs fram 1954.

Yngste sonen Henry tog hand om konstruktionen på pumpar på Sunfab, medan de två äldre sönerna Anders och Göran började att arbeta på HIAB. Göran byggde försäljningsnätet för HIAB i USA då han gifte sig och flyttade till Wilmington 1963. Anders var innovatör och tog hand om produktutvecklingen av HIAB-kranarna.

Tillväxt och starten av Sunfab

Under 50-talet då efterfrågan på hydrauliska kranar ökade, växte även personalstyrkan och det beslöts att HIAB skulle flytta ut från Varvet till nybyggda lokaler intill.

Samtidigt byggdes bostäder upp i Östra stadsdelen i form av villor och hyreslägenheter till de som arbetade på Sundins Fabriker AB.

Varumärket Sunfab registrerades första gången 1952, för att ta hand om alla de olika hydraulprodukter som utvecklades och tillverkades av Sundins Fabriker i ett separat bolag skiljt från skidor och kranar.

De produkter som tillverkades i Sunfab var hydraulpumpar, kompletta hydrauliska verkstadspressar och skidpressar, eldrivna power-packs, domkrafter, kraftuttag för Scania och jordbrukstraktorer, fördelningsväxlar för dubbelpumpmontage samt mycket annat.

Sunfab Hydraulic Pumps
Hiab Sundins Wood finger jointing

Avgörande val

Under 60-talet hade Sundins växt till en av världens största skidtillverkare.

Dessutom ökade ständigt efterfrågan, både på Sunfab-pumparna och HIAB-kranarna. Det blev för mycket för en familj att hantera själva. Därför såldes HIAB 1965 till ett investmentbolag.

Eric Sundin fortsatte emellertid att arbeta på Sundins fabriker fram till sin bortgång 1975. Mellansonen Anders tog över ansvaret för driften av skidfabriken.

Vid skidtillverkningen uppfann Eric Sundin en metod att skarva virket, s.k. fingerskarvning, det blev slut på spill och nyttjandegraden ökades. Skidvirket måste vara kvistfritt.

Under mitten på 70-talet var det ca 280 personer anställda på Sundins Fabriker. I slutet av 70-talet ansåg man att marknaden för fingerskarvning mättad och den grenen såldes till en dåvarande konkurrent.

Slutet på en era och fokus på nästa

På 80-talet började allt fler på kontinenten utöva längdskidåkning och konkurrensen på skidtillverkningen ökade.

I Sverige körde Staten i gång en stor skidfabrik i Haparanda med namnet Sirius Skidor. Det var en bidragande orsak till att Sundins och de flesta av Sveriges övriga skidtillverkare var tvungna att avveckla sin produktion.

1989 var Sundins skidtillverkning nedlagd och många arbetstillfällen försvann. Kort därefter sålde svenska staten Haparandafabriken till ELAN som efter ytterligare ett fåtal år lade ner tillverkningen och flyttade hem all utrustning till Jugoslavien.

I början av 90-talet var det några mellanår då den svenska industrin hade det tungt. Sundins Fabriker bytte namn till Sunfab Hydraulics AB. Med nyemission satsade Sunfab vidare och koncentrerade sig inom lastbilshydraulik där marknaden var störst.

Den välkända SC pumpen utvecklades och det togs även fram en hydraulmotor.

Sunfab SC Pump
Construction of Sunfab factory

2000-talet och nya utmaningar

I mitten av 2000-talet stod Sunfab inför en ny utmaning. För att hänga med i utvecklingen behövdes en ny, större verkstad som passade nya moderna maskiner.

I november 2006 invigdes den nybyggda delen av fabriken. Anders Växthus, blev det passande namnet på projektet, till minne av Anders Sundin.

Det investerades även i flera maskiner av den nya generationen för att få större effektivitet. För att klara dagens högt ställda miljökrav, värms och kyls hela fastigheten med hjälp av bergvärme.

De nya lokalerna på 3 500 kvadratmeter byggdes ihop med den gamla fabriken, fick dubbel takhöjd och en rejäl lastkaj.

Idag är Sunfab ett välkänt varumärke världen över och ca 90 % av försäljningen sker på export till ett 60-tal länder runt om i världen.