Historia | Sunfab

Sunfabs grundare, Eric Sundin, startade en fabrik i Arbrå 1925 som tillverkade skidor under namnet Sundins. Den svenska militären fick upp ögonen för den innovative skidtillverkaren och började köpa stora mängder skidor, varpå företaget växte snabbt. Efter en brand 1927 flyttades skidfabriken från Arbrå till Hudiksvall. Där växte företaget ganska snabbt ur sina lokaler, så hela verksamheten flyttades igen, denna gång till Varvet vid Hudiksvalls hamn.

Hiab grundas
Eric hade hela tiden ständigt nya uppfinningar på gång. I takt med att det användes mer och mer hydraulik i skidproduktionen och kunskapen ökade, bildade Eric Sundin tillsammans med byggmästaren Einar Frisk företaget Hydrauliska Industriaktiebolaget − Hiab.

En av de största uppfinningarna kom 1947, då man skapade världens första mobila hydrauliska kran. Det blev även startskottet för Hiab, ett företag som skulle revolutionera lasthantering över hela världen.

Sunfab grundas
Under de kommande åren fortsatte produktutvecklingen och snart behövdes ny teknik för att ge kranarna högre prestanda. 1952 bildade Eric ett nytt bolag, Sunfab för utvecklingen av hydrauliska produkter. Två år senare skapades Sunfabs första hydrauliska kolvpump för lastbilar.

Från skidor till pumpar
På 1960-talet var Sundins en av världens största skidtillverkare. Dessutom ökade ständigt efterfrågan, både på Sunfab-pumparna och Hiab-kranarna. Det blev för mycket för en familj att hantera själva. Därför såldes Hiab 1965 till ett investmentbolag. Eric Sundin fortsatte emellertid att arbeta på Sundins fabriker ända tills han gick bort 1975.

På 80-talet ökade konkurrensen från skidtillverkare runt om i Europa, vilket resulterade i att Sundins avvecklade sin skidtillverkning 1989.

Starten för Sunfab Hydraulics AB
I början av 90-talet bytte Sundins fabriker namn till Sunfab Hydraulics AB. Den välkända SC pumpen utvecklades och det togs även fram en hydraulmotor. Vid denna tid levererades det ca 8 000 pumpar om året.

Export till över 60 länder
Idag är Sunfab ett välkänt varumärke världen över. Ca 90 % av tillverkningen sker på export till ett 60-tal länder runt om i världen. 

sunfab, historia, hudiksvall sunfab, historia, hudiksvall sunfab, historia, hudiksvall