Sponsorpolicy

Antal förfrågningar om sponsring som Sunfab får in har ökat kraftigt de senaste åren. Därför vill vi att intressenter läser igenom denna sida samt följer anvisningarna för att skicka in sin ansökan.

Efter att du har skickat in din ansökan får du svar, endera via mail eller på telefon, senast 3 veckor efter att vi har mottagit din ansökan. Vi kontaktar dig.

Syfte: Eftersom vi bor och verkar i Hudiksvall är det viktigt för Sunfab att stödja idrottsföreningar, samt idrottsevenemang, i Hudiksvall med omnejd med en väl fungerade barn- och ungdomsverksamhet.

Övrigt sponsring utgår utifrån ett marknadsperspektiv till vår målgrupp av våra marknadsavdelning.

Avgränsning: Vi behandlar endast ansökningar inom idrotten.Foto: Lars Sundin

Foto: Lars Sundin
Foto: Peter Scott
Din ansökan skall innehålla följande:
 • Syfte
 • Vad vinner Sunfab på att förknippas med din förening alternativt evenemang
 • Kort beskrivning om föreningen inklusive grundläggande värderingar och vad ni står för samt hur ni arbetar efter ”leva som man lär”
 • Kort beskrivning hur ni jobbar med barn och ungdomar i er verksamhet
 • Mål & objektiv
 • Sunfabs engagemang (resurser)
 • Period avseende samarbetet
 • Förening eller namn på evenemang
 • Organisationsnummer
 • Gatuadress
 • Postnummer
 • Postort
 • Kontaktperson
 • Mobilnummer
 • E-post adress

 

Foto: Peter Scott

Rekommendationer:
Ta god tid på dig för att skriva ansökan. Påvisa tydligt framförallt hur ni jobbar med ungdomsverksamheten samt med era grundläggande värderingar. Följ anvisningarna ovan i din ansökan. Vi kontaktar dig inom 21 arbetsdagar senast. Om vi har frågor kontaktar vi dig.

Läs gärna igenom vår hemsida så du får en bättre förståelse för vår verksamhet.

OBS! Sponsoransökningar som är ofullständiga behandlas ej. Eventuellt material som skickas till oss ansvarar vi inte för.

Din ansökan skickar du hit:
mathias.e@sunfab.se (Skriv ”Sponsoransökan” i ämnesrutan)

Lycka till!

Sunfba sponsring