SAP 012-108 DIN Optimerad
Tillbaka till Enkelflödespumpar

SAP DIN Optimerad är en serie kolvpumpar med låg vikt och fast deplacement för krävande mobil hydraulik. Det är en variant av standard SAP-serien, även lämplig för elmotordrift tack vare pumpens högre varvtalsegenskaper och lägre ljudnivå.

SAP 012-108 DIN Optimerad täcker deplacementområdet 12-108 cm3/varv vid ett maxtryck på 400 bar. Det är en modern och kompakt pump som tillgodoser marknadens höga krav på oljeflöde, tryck, effektivitet och små installationsmått. Den monteras antingen direkt på kraftuttaget eller på ett ramfäste via en mellanaxel.

Det optimerade tillägget ger en tystare drift med högre pumphastigheter. Den är varvtalsoptimerad och levereras därför i utförande med vänster (L) eller höger (R) rotationsriktning.

sap-012-108-din_21.png

• Lägre ljudnivå än standard SAP-serien

• Mindre pulsationer i systemet

• Jämn drift över hela varvtalsområdet

• Lång livslängd tack vare högt ställda materialkrav, t.ex. när det gäller lager, tätningar, osv.

• Låg vikt

• Mindre värmeutveckling tack vare att värmen i större omfattning leds ut genom pumphuset