Cementbilar

En cementbil eller betongbil, transporterar färdigblandad betong till en byggarbetsplats.

Lastbilarna är byggda på ett vanligt lastbilschassi, det vill säga blandningstrumman och hydrauliken är monterade av en påbyggare.

Media