Plogbil

Plogbilar har flera hydrauliska funktioner, ofta med sandspridare och snöplog.

Detta möjliggör flera funktioner och användning för lastbilen.

Media