Tryckbegränsningsventil Prv 32/42

I alla hydraulsystem ska det finnas en tryckbegränsningsventil. Sunfab in-line monterade tryckbegränsningsventil Prv 32/42 skyddar pump och hydraulsystem.

Sunfab Prv 32/42 täcker 25,5-32/32–42 MPa och klarar 150 l/min flöde. Sunfab Prv 32/42 monteras nära pumpen för att skydda mot trycktoppar. Med sin genomgående tryckanslutning förenklas monteringen samtidigt som behovet av adaptrar och nipplar minimeras.

Produktfördelar

  • Manometeruttag underlättar injustering och felsökning i hydraulsystemet
  • Förinställt öppningstryck 320/420 bar
  • Utrymmessnål konstruktion.