Sopbilar

En sopbil är en lastbil som är speciellt konstruerad för att samla in kommunalt fast avfall och transportera det till en anläggning för behandling av fast avfall, såsom en deponi, återvinningscentral eller överföringsstation.

Media