Tankbilar

Tankbilar används för att transportera en mängd olika vätskor, såsom kemikalier, gaser, drycker men även torrvaror, såsom spannmål.

Media