Spolventil

SUNFABs spolventil säkerställer att oljetemperaturen inne i motorhuset håller sig inom rekommenderad nivå. För hög temperatur reducerar axeltätningens livslängd och sänker oljans viskositet.

Funktion: En mindre del av motorns returoljeflöde spolas genom motorhuset och sänker hustemperaturen.