Injektor

Sunfab Injektor K-JET 2 är en teknisk enkel lösning för recirkulation av olja i slutna hydraulsystem som är både kostnadseffektiv och viktreducerande. Tre modeller K-JET 2, täcker flödena 160, 250 och 350
l/min. 

K-JET 2 recirkulerar oljan med en injektor. Denna funktion ersätter tidigare vanliga matartryckspumpar för kompensation av läckoljeförluster i huvudkretsen och eventuella spolpumpar för kyl- och filterkretsarna. K-JET 2 ger därutöver en lätt trycksättning av matartrycket vilket innebär att ett betydligt högre pumpvarvtal än självsugningsvarvtalet kan användas. Detta återspeglas i en avsevärd kapacitetshöjning hos pumpen. Hydraulsystem med tryckmatning av pump kräver att pumpen är externdränerad. Sunfabs pump SAP DIN Optimerad med tillägget externdränerad uppfyller dessa
krav och rekommenderas i applikationer med K-JET 2.
K-JET 2 saknar rörliga delar vilket gör den helt underhållsfri.

Produktfördelar

  • Minskad tankstorlek och oljevolym. Bara 15- 20 % av huvudpumpflödet
  • Lägre vikt genom mindre oljetankar
  • Lägre kostnad för olja 
  • Betydligt högre pumpvarvtal