Lastväxlare

En lastväxlare är en lastbil med en hydraulisk kroklyft. 

Den kan transportera olika typer av containrar. Kroklyftssystemet består av en serie hydraulcylindrar för att kroka, lyfta och lyfta avrullningscontainern på lastbilens chassi. Det finns olika låsmekanismer tillgängliga som säkerställer att kroklyftscontainern är säkert fastsatt på lastbilen under transport.

Media