Timmerkranar

Skogsbrukskranar är speciellt utformade för användning på skogsvagnar.

Stödet är integrerat i skogsvagnen vilket ger hela vagnen en lägre tyngdpunkt. Kranarna kännetecknas av sin optimala form som skapar större manövrerbarhet, större lyftkraft, framför allt över stolparna.