Brandbil

En brandbil (även känd på vissa ställen som brandbil eller brandbil) är ett vägfordon (vanligtvis en lastbil) för brandbekämpning.

De primära syftena med en brandbil inkluderar att transportera brandmän och vatten till en incident samt att bära utrustning för brandbekämpningsinsatser. Vissa brandbilar har specialiserade funktioner, såsom brandsläckning, undsättning av flygplan och brandbekämpning, och kan även bära utrustning för teknisk räddning.