Bogseringsbil

Bogseringsbilar används för att säkert bogsera vikten av ett större fordon.

De är byggda för att bogsera, bärgning och lyfta tunga lastbilar och utrustning.