Eftermarknad löser många mysterier

2016-03-07

Sunfab After Sales Sunfab After Sales

Under avdelningen Kvalitet och Verksamhetsutveckling ligger Eftermarknad, som ansvarar för garantiåtaganden och reklamationer. Här jobbar Bert Berggren. Han har hela 42 år erfarenhet inom Sunfab och kan därför produkterna bättre än dom flesta.

– När inte hydraulsystemet fungerar som det ska, då tror många kunder att det är vår produkt som det är fel på, berättar Bert. Men oftast ligger felet någon annanstans i systemet. Det kan vara olika yttre omständigheter. Allt från att vår produkt övervarvas till att det är föroreningar i oljan. Det är många gånger som kunden blir förvånad över att jag lyckas lösa mysterier varför hydrauliken inte fungerar som den ska. T ex har det hänt att en svetsloppa från tanken har följt med oljan och är anledningen till att vår produkt har blivit skadad, berättar Bert. 

Rutiner vid reklamation

Om vi får in en reklamation av en Sunfabprodukt, töms den först på olja och kontrolleras om det finns några spår av föroreningar. Efter det provtrycks den för att se om det finns något läckage. Sedan plockas produkten isär, dokumenteras med foton och analysresultat. Det ligger sedan till grund för en reklamationsrapport som till sist skickas till kunden. Där skriver vi även vad vi tror kan ha orsakat reklamationen. I vissa fall kompletteras det även med ett kostnadsförslag på vad det skulle kosta att reparera den.

På bilden ovan syns det att pumpen har kaviterat (se den mörka fläcken). Det kan innebära att pumpen har övervarvats i förhållande till den mängd hydraulolja som den kräver.

Här syns tydligt att skadan är förorsakad av en förorening i oljan som kommit in i pumpen och sedan tryckts ut.