AMAB Hydraul AB – först som Sunfab Certifierad Distributör

2018-12-17

AMAB Certified AMAB Certified

Fr v. Håkan Sollerhed, Peter Ternerot, Jonas Davidsson

Under 2018 har Sales & Marketing arbetat fram ett koncept för certifiering av distributörer. Detta innebär att vi förstärker vårt engagemang ut mot våra befintliga och nya kunder runt om i världen. Som certifierad distributör uppfyller man krav som berör försäljningen och marknadsföringen av Sunfabs produktportfölj, har tekniska kunskaper, har möjlighet att lagerhålla och aktivt se till att förbättra logistik och tillhandahållande av Sunfabs produkter för slutkunder inom sitt område.