Montering och Provning har en viktig roll på Sunfab

2016-06-29

SAP assembly SAP assembly

Avdelningen har en viktig roll på Sunfab. Dels för att det är här Sunfabs alla pumpar och motorer monteras ihop, men också för att dom ansvarar för alla tester som genomförs.

Björn Holmberg, montör och samordnare på avdelningen Montering och Provning, visar den nya flerspindliga dragaren som underlättar arbetet med att dra åt skruvförbandet på SAP-pumparna.

Avdelningen har en viktig roll på Sunfab. Dels för att det är här Sunfabs alla pumpar och motorer monteras ihop, men också för att dom ansvarar för alla tester som genomförs.

Avdelningen består av nio personer fördelat på sex monteringslinjer och tre testceller. Tempot är ofta högt. Främst beroende på hur många ordrar som frisläppts och ska levereras. Varje morgon samlas personalen för genomgång av vad som ska levereras under dagen. Eftersom Sunfab eftersträvar en platt organisation med få mellanchefer, finns det ingen chef på avdelningen, utan istället finns det en samordnare. På avdelningen Montering och Provning heter samordnaren Björn Holmberg. Förutom att han är montör ansvarar han även för bemanning, kapacitetsplanering och frisläppning av arbetsordrar. Personalen roterar runt mellan de olika arbetsstationerna. På så vis får alla en bred kompetens och flexibiliteten på avdelningen ökar.

Alltid leverera i tid
– Min roll som samordnare går mycket ut på att planera så att vi på avdelningen kan leverera i tid, berättar Björn Holmberg. Därför är det viktigt att ha ett nära samarbete med både back office och packning/utleverans så att vi t ex får information om det finns någon prioriterad order som måste levereras under dagen. Även om det ibland kör ihop sig löser vi oftast det på något sätt, för alla på avdelningen är otroligt fokuserade på att vi ska hålla våra utlovade leveranstider. Det inte ovanligt att personalen ställer upp och jobbar en lördag, enbart för att säkerställa att leveranserna kommer iväg i tid, berättar Björn.  


Lasse Englund, montör, i full färd med att montera en av Sunfabs motorer.

Kvalité och ergonomi
– Vi jobbar mycket med att förbättra ergonomin och kvalitén på avdelningen, fortsätter Björn. Ett exempel är den nya investeringen i en flerspindlig dragare som säkerställer ett exakt åtdragningsmoment på skruvförbandet på SAP-serien. Eftersom pumpen är gjord i aluminium är det extra viktigt att använda en segdragande maskin för att få rätt moment. Andra fördelar med den nya dragaren är att den spar tid, eftersom den drar alla fyra skruvarna samtidigt, men den förbättrar även ergonomin i och med att några monotona arbetsmoment försvinner, berättar Björn.

Slutprovningen
Samtliga pumpar och motorer som Sunfab tillverkar testas innan leverans. Utöver det så görs också kontinuerliga stickprov på produktionen för att säkerställa kvalitén. Då körs produkten i ett testprogram där man bl a mäter flöde, verkningsgrad (både volymetriskt och mekaniskt) samt läckflöde vid olika varvtal och trycknivåer. 

– Vi provtrycker alla pumpar och motorer, därefter sparas alla testresultat i en databas. Eftersom alla  pumpar och motorer har ett unikt serienummer går dom sedan lätt att spåra, avslutar Björn Holmgren.


Faruk Kucukovic, montör, jobbar för dagen med att provtrycka pumpar.