Back Office - Spindeln i nätet på Sunfab

2015-10-14

Order Department Order Department

På Sunfab finns det en avdelning som är mer central än andra - det är Order/Back Office. Dom är navet i verksamheten på Sunfab och den naturliga länken mellan kunden och produktionen.

Order/Back Office är den avdelning som tar emot order från kunderna på Sunfab. Även om de flesta ordrar kommer via mail så får avdelning också många telefonsamtal per dag från kunder runt om i världen. Därför talas det på avdelningen både svenska, engelska och spanska. 

Viktigt att ha kontroll på leveranssituationen
– Tempot är högt och det gäller att ha koll på vad man lovar kunden, berättar Anita Söderlund, en av fyra anställda på avdelningen. När en kund lägger order hos oss då kontrollerar vi först om produkten finns på lager. Om den inte gör det, då det kollar vi om det finns material att bygga den och om det finns plats i produktionen, fortsätter Anita. Det skapas då automatiskt en tillverkningsorder som går ut till produktionen. Vi har därför också en kontinuerlig kontakt, med både inköp och produktion, för att vara uppdaterad med hur beläggningen är och om det är något som påverkar leveranssituationen. 

Testkörning och kontroll
När det byggs en motor testas den alltid innan leverans av Sunfab. Det är rutinen med alla enheter. På större serier sker det regelbundna stickprov för att säkerställa att kvalitén upprätthålls. När ordern är plockad och packad scannas den in i systemet. Varje enhet får ett unikt serienummer på en etikett för uppföljning och arkivering.

Vi bokar frakter och fakturerar
– Normalt skickas vårt gods med lastbil, men om godset ska skickas med sjö- eller flygfrakt eller levereras utanför EU, då är det vi på Back Office som bokar frakten, fortsätter Anita. Efter att ordern är skickad tar vi sedan hand om faktureringen till kund. Det gör vi både åt det svenska moderbolaget och dotterbolagen. Vi är nämligen Back Office även åt dotterbolagen Sunfab GmbH i Tyskland och Sunfab UK i England.

- Vi kan verkligen säga att vi är med ordern hela vägen. Från att vi bokar in den i systemet till att den är levererad och fakturerad, avslutar Anita Söderlund.