Bauma CTT-mässan i Moskva 2018

2018-06-25

CTT 2018 CTT 2018

Positiva rapporter om en stadig tillväxt på den ryska marknaden kom på årets Bauma CTT-mässa i Moskva. Med stöd av den stabila ekonomiska situationen i landet efter det som har varit en lång period av nedgång.

Totalt ställde 586 utställare från över 26 länder ut på årets Bauma CTT-mässa i Moskva, vilket är en ökning jämfört med året innan. Även besökarantalet ökade till över 22 600. Bilden som formades på årets mässa var en stabiliserande ekonomisk situation och en gradvis ökande efterfrågan av entreprenadmaskiner på den ryska marknaden.

Sunfab Russia ställde ut på mässan med uppbackning av personal från huvudkontoret i Sverige med Torbjörn Marander, Sales Manager.

Viktig för den ryska marknaden
– CTT är den mässa där både de viktigaste kunderna och största potentiella kunderna deltar eller besöker. Det bidrar till att mässan är och förblir stark för många av våra affärer på den ryska marknaden säger Torbjörn Marander, Sales Manager på Sunfab Hydraulics AB. 

– Entreprenadbranschen i Ryssland ökar gradvis, så det är viktigt att positionera sig innan konjunkturen tar riktig fart igen. Vi ser ljust på marknaden i Ryssland och vår försäljning ökar hela tiden, så när konjunkturen vänder kommer den att bli ännu bättre, avslutar Torbjörn Marander.

Torbjörn Marander, Sales Manager, Sunfab Hydraulics AB. Anna Kryukovskaya, Sales Manager, Sunfab Russia och Boris Sysuev, General Manager, Sunfab Russia.