Development

2015-12-16

Sunfab Development Sunfab Development

Sunfab är ett ledande företag inom mobil hydraulik, speciellt när det gäller teknisk utveckling. Det är ett resultat av att företaget har en egen innovativ utvecklings- och konstruktionsavdelning.

Utvecklingsavdelningen på Sunfab i Hudiksvall består av åtta anställda. Chef över avdelningen är sedan november 2014 Andreas Wiberg. Han har tidigare lång erfarenhet av Sunfab eftersom han har arbetat på utvecklingsavdelning som konstruktör under sex år.

 Många olika arbetsuppgifter
– Vi har många olika arbetsuppgifter på vår avdelning, berättar Andreas Wiberg. Många tror kanske att vi enbart jobbar med nyutveckling. Men det är bara en del av vad vi gör. Ett lika viktigt arbetsområde är ”vidareutveckling”, dvs uppgradering och utveckling av befintliga produkter. Det är något som vi kontinuerligt arbetar med, fortsätter Andreas.

Kundanpassningar av produkten
– Ett annat viktigt arbetsområde för konstruktionsavdelningen är ”kundanpassningar”. Det kan vara en kund som t ex vill ha en unik axel. Det kan vi ordna, men det måste då finnas en säkerställd volym för att det ska vara ekonomisk försvarbart. Avdelningen ansvarar också för kundsupporten ”Tech-mail” (se separat artikel), produktutbildning, produktionssupport samt drift och utveckling av Sunfab’s testlab, berättar Andreas

Viktigt att utveckla nya produkter
– När det gäller utveckling av nya produkter, bygger det på ett marknadskrav som kommer från våra produktchefer, fortsätter Andreas. Förutom att många på avdelningen involveras i arbetet med att ta fram en ny produkt samarbetar vi också med externa leverantörer. De kan vara experter inom ett specifikt område som t ex hållfasthetsberäkningar och gjutsimuleringar.

Ett antal hemliga projekt är på gång
– Just nu är vi inne i en brytpunkt där vi avslutat många projekt och är i uppstarten av ett flertal nya. De flesta är hemliga, men så mycket kan jag i alla fall säga att vi jobbar hårt för att lansera en helt ny pump, förhoppningsvis redan i slutet av 2016, avslutar Andreas Wiberg.