Fokus på teknikskifte under Elmia Lastbil

2022-10-04

Elmia Lastbil 2022 Elmia Lastbil 2022

På årets Elmia Lastbil fick de tunga frågorna ta ordentligt med plats som bland annat den gröna omställningen i branschen. Mässan som i år var den 20:e i ordningen, är Nordens största lastbilsmässa och arrangerades i Jönköping 24–27 augusti. Årets mässa drog nästan 31 000 besökare där Sunfab deltog bland över 320 utställare.

Teknikskifte och grön omställning i branschen
Omställningen som lastbilsbranschen och åkerinäringen befinner sig i påverkar precis alla aktörer. Allt från lastbilstillverkare och åkerier till drivmedelsbolag, påbyggare och transportköpare. Mässan hade flertalet föreläsningar och seminarier med fokus på grön omställning, teknikskifte och framtidens utmaningar.

Det var tydligt bland de tre stora lastbilstillverkarna på Elmia Lastbil – Scania, Volvo Lastvagnar och Mercedes-Benz, att hållbarhet och elektrifiering är viktigt för utvecklingen i branschen.

En uppskattad punkt under Elmia Lastbil var de 4 006 besökare från gymnasieskolor och vuxenutbildningar runt om i landet. Bristen på yrkesförare och lastbilsmekaniker är akut i Sverige och inbjudningen var ett led i att öka branschens attraktionskraft. En annan publikfavorit var den 42:a upplagan av Nordic Trophy som i år hade ca 130 tävlande lastbilar.

– För oss är mässan jätteviktig och en stor mötesplats. Inte bara för oss själva utan även för våra kunder och slutkunder. Responsen känns väldigt positiv, säger Hans Fredlund, Sales Manager på Sunfab.

Sunfab at Elmia Lastbil.

Sunfab utvecklar mot elektrifiering
– På årets mässa lanserade vi en komplett serie av vår Optimerade SAP pump i deplacement 012-108 cm3 som tidigare bara fanns i storlekarna 084 och 108 cm3. Den optimerade serien har ett högre varvtal samt en lägre ljudnivå än vår standard SAP pump. Vi har haft en efterfrågan på en pump med lägre ljudnivå, särskilt på byggnationer med el-drift, därför har vi tagit fram en komplett serie av vår optimerade version.

Detta är ett första steg i vår utveckling av produkter mot elektrifiering där vi även arbetar aktivt för att utveckla nya produkter och lösningar som är anpassade efter framtidens krav och teknik, säger Johan Sundin, Product Manager på Sunfab.

Sunfab at Elmia Lastbil.