Motor från Sunfab på ny fiskevinsch

2017-04-24

Trawl Winch Trawl Winch

Hercules Hydraulics har konstruerat en ny vinsch anpassad för fiskebåtar som trålar nät.

Hercules Hydraulics är ett engelskt företag som har specialiserat sig på att konstruera, tillverka, installera, driftsätta och underhålla hydrauliska system och hydraulisk utrustning för marina och industriella applikationer. Hercules Hydraulics har arbetat med Sunfabs produkter i över ett decennium. Nyligen utsågs de till att bli Sunfabs distributör och applikationsspecialist i UK för marin-, militär-, och gruvindustrin.

Ny vinsch för trålning av nät
Hercules Hydraulics har nyligen lanserat en ny tung vinsch för applicering på däck, speciellt utformad för trålning av nät. Den drivs av en Sunfab SCM-090 hydraulmotor.
– För oss är SCM-090 det bästa alternativet för den här typen av krävande tillämpning, berättar Ryan Langley, General Manager på Hercules Hydraulics.
Den nya vinschen, som lanserades på Skipper Expo International, Bournemouth i oktober 2016, har ett automatisk bromssystem. Vinschens kapacitet kan anpassas efter kundens behov och kan även kompletteras med nödbromsfunktion. Den nya vinschen kompletterar Hercules Hydraulics omfattande program av hydrauliska vinschar, som tillsammans med hydrauliska landnings- och förtöjningsvinschar, alla är konstruerade och tillverkade i egen regi i Devon, i södra England.