ISO 45001 certifiering för arbetsmiljö och säkerhet

2024-06-18

Iso 45001 Iso 45001

Sunfab är nu certifierade enligt ISO 45001 för arbetsmiljö och säkerhet. Detta är en viktig milstolpe som understryker vårt engagemang för en trygg och hälsosam arbetsplats.

ISO 45001 är en internationell standard för arbetsmiljöledningssystem som kompletterar våra tidigare certifieringar inom kvalitet och miljö. Även innan certifieringen hade vi ett väl fungerande arbetsmiljöarbete, men nu har vi höjt vår nivå ytterligare och certifieringen ger ett tydligt kvitto på vårt arbete.

Certifiering av ISO 45001 ger oss en stark grund för att vidareutveckla våra hållbarhetsinitiativ och leder oss mot vårt mål att integrera hållbarhet i vår affärsmodell. Ledningssystemet stödjer oss i att identifiera och minska risker, vilket förbättrar våra medarbetares välbefinnande och främjar en kultur av ständig förbättring. Detta har gett oss verktyg för att proaktivt hantera potentiella faror och stärkt vårt hållbarhetsarbete genom att tydligare strukturera arbetet inom säkerhet och hälsa.

Med certifieringen är vi bättre rustade att möta nya utmaningar inom arbetsmiljö och säkerhet och att fortsätta ha god kontroll på de lagar och krav som gäller för verksamheten.
Detta gynnar oss som företag och våra medarbetare, samtidigt som vi kan visa våra intressenter att vi tar miljö, hälsa och säkerhet på största allvar.

Vi är stolta över att ha uppnått denna standard och ser fram emot att fortsätta utveckla vårt hållbarhets- och arbetsmiljöarbete för att skapa en ännu säkrare och hälsosammare arbetsplats för alla på Sunfab.