Viktigt att ha rätt lagernivåer

2016-12-15

Sunfab Shipping Sunfab Shipping

Logistik och Inköp är avdelningen som ser till att det alltid finns rätt antal artiklar på lager hos Sunfab. De ansvarar även över packning och godsmottagning.

På avdelning Logistik och Inköp jobbar totalt 14 personer. Chef på avdelningen är Morgan Nilsson. Det är en tjänst som han har haft sedan 2010, men han har arbetat i företaget sedan år 2000. 

Prognoser är A och O för verksamheten
För att avdelningen Logistik och Inköp ska kunna jobba på ett effektivt sätt krävs det att de får bra prognoser på framtida försäljning. Prognoserna levererar marknadsavdelningen en gång i månaden och de uppdateras ständigt vart efter det blir förändringar. 
– Vi jobbar hela tiden mot en ”årstakt”, räknat i antal enheter, berättar Morgan Nilsson, Logistik- och Inköpschef på Sunfab. Förändras ”årstakten”, uppåt eller nedåt, då måste vi direkt justera våra beställningspunkter så att vi inte får brister eller överlager. Det är något vi jobbar aktivt med hela tiden, ända ner på artikelnivå, fortsätter Morgan. 

Rätt säkerhetslager
– Att ha rätt säkerhetslager, både på ämnes- och komponentnivå, det är en av våra viktigaste parametrar, berättar Morgan vidare. Här analyserar vi varje leverantör individuellt och tar hänsyn till ledtider, förbrukningstakt, transport- och logistiklösningar mm. Det är balansgång för oss hela tiden, att både kunna hålla en hög servicenivå mot våra kunder, samtidigt som vi inte bygger upp ett för stort lager. 

Handläggarna ”äger” sina artiklar
- Vi har delat upp alla artiklar mellan de tre inköparna på avdelningen, eller handläggarna som vi internt kallar det. Handläggaren ansvarar över sina resp artiklar och ser till att lagernivåerna är rätt. De håller kontakten med leverantörerna, tecknar avtal och gör inköpen. Vid större förhandlingar händer det att även jag är med och stöttar handläggaren. Vi eftersträvar att ha goda relationer med våra leverantörer och vill bygga upp ett ömsesidigt förtroende mellan oss. Därför tecknar vi också oftast avtal med våra leverantörer som sträcker sig över flera år. Det är något som gagnar båda parter och funkar bra för oss, säger Morgan Nilsson.

Skickar över hela världen
Avdelningen Logistik och Inköp ansvarar även över packningen och godsmottagningen på Sunfab. Varje vecka packas det mellan 800-1200 enheter som skickas ut över hela världen.
– Packning ansvarar för att allt gods packas enligt kundens specifika önskemål. Det kan vara olika förpackningsmaterial, antal enheter eller typ av pall. Det är väldigt individuellt mellan kunderna. På godsmottagningen sker alltid en ankomstkontroll av gods som kommer in till Sunfab. Hittar man någon skada på godset tas det hand om direkt. Här är man även ansvarig för avsändning, leveransbevakning och mottagning av legoarbete som levereras in till Sunfab, avslutar Morgan Nilsson.