Investeringar för att öka tillverkningskapaciteten i vår produktion

2022-12-16

Sunfab production Sunfab production

Trots de senaste turbulenta åren i vår omvärld har Sunfab uppvisat en stark försäljningstillväxt i efterfrågan av hydrauliska pumpar och motorer. Förstärkningar av organisationen i form av flertalet anställningar och betydande maskininvesteringar har redan genomförts, nedan kan ni läsa om några av de senaste.

Ny block-, lock-, och sfärslipsmaskin
Bland annat har investeringar gjorts i ny block-, lock-, och sfärslipsmaskin. Den nya lockmaskinen anlände i april och är idag i full produktion. Ytterligare en lockmaskin har levererats och planeras vara i full produktion i december.

Den nya blockmaskinen med tillhörande automation är beställd och vi inväntar leverans om 1 år.

Den nya maskinen för sfärsslipning med tillhörande automation anlände alldeles innan årsskiftet, men är ännu inte i produktion på grund utav en SAT (Site Acceptance Test) som inte godkändes. En ny SAT är planerad att genomföras snart och efter det ska maskinen vara i full produktion.

Ny mätmaskin
En ersättningsinvestering är gjord på en ny mätmaskin som ska ersätta en av de nuvarande mätmaskinerna. Den maskinen är av årsmodell 1989 och har sedan en tid tillbaka förlorat möjligheten till support från leverantören, både när det gäller kompetens och reservdelar. Maskinen begränsas också av att den har ett för litet mätområde, samt att den saknar verktygsmagasin.

Med denna ersättningsinvestering utrustas mätrummet med två moderna koordinatmätmaskiner från Zeiss som säkrar både kapacitet och redundans.

Projektet har gått enligt tidsplan och maskinen är sedan en tid tillbaka i bruk.

Ersättning centraltank
Vi har också gjort en ersättningsinvestering till nuvarande centraltank KNOLL, en central anläggning för filtrering av skärvätska för slipmaskiner till axlar, kolvar och sfärer. Anläggningen var till åren och behövde ersättas med en modernare som har större tank och enklare handhavande, vilket innebär en stabilare och mer förutsägbar funktion.

Skärvätskan kommer också kunna användas betydligt längre, vilket är bra ur ett hållbarhetsperspektiv, och innebär sänkta kostnader och mindre mängd vätska till destruktion. Även arbetsmiljön kommer förbättras vad avser bakterier, mögel och lukt.

Den nya anläggningen från LGM är sedan en tid tillbaka i full produktion.

Långsiktiga investeringar
Många betydande maskininvesteringar som dessa har redan initierats under de senaste åren och kommer att fortsätta under kommande år. Allt för att öka och stärka vår produktion i linje med vår långsiktiga plan att fortsätta öka vår försäljningsvolym av högpresterande hydraulpumpar och motorer.