Med kvalité på detaljerna

2016-10-14

Sunfab production Sunfab production

Avdelningen Produktionsteknik arbetar med att vidareutveckla och effektivisera processerna inom produktionen på Sunfab. Alltid med samma övergripande mål - att kvaliteten på produkterna ska vara högsta möjliga.

På avdelningen Produktionsteknik på Sunfab jobbar tre produktionstekniker, Thomas Löfgren, Peter Backström och Jerker Sundin. Deras arbetsuppgift är att utveckla och effektivisera produktionen på Sunfab. De har delat upp fabriken mellan sig så att var och en har sitt ansvarsområde. Thomas ansvarar över tillverkningen av kolvar, finbearbetning av axlar samt FMS-anläggningen, Peter ansvarar över tillverkningen av alla anslutningslock samt axlar och Jerker ansvarar över cylinderblocks- och lagerhustillverkningen. Även om ansvarsområdena är tydliga hjälper man naturligtvis varandra när det behövs.

Ökad effektivitet
– I vårt jobb letar vi ständigt efter nya och effektivare verktyg som gör att vi kan producera effektivare utan att tumma på kvalitén berättar Thomas Löfgren. Kan vi t ex förlänga livslängden på verktygen, särskilt under obemannad tid under natten, då blir produktionen mycket effektivare.Ökar vi livslängden på en kategori verktyg från sex till åtta timmar, då innebär det en kapacitetsökning med hela 33% under den obemannade tiden.

Kvalitet och utveckling
– Vi har också varit delaktig i utvecklingen av nya aluminiumpumpen SAP, berättar Thomas vidare. Till den har vi bl a tagit fram alla fixturer för bearbetning av de olika komponenterna. Sedan har vi jobbat med processen för att få ett så bra slutresultat som möjligt.

Underlag för investeringar
Produktionsteknik arbetar även med att ta fram underlag för investeringar i produktionsanläggningen. Det görs oftast i projektform där personal från Underhåll, operatörer och ansvarig produktionstekniker ingår.
– I underlaget till offertförfrågan gör vi en tydlig kravspecifikation, berättar Thomas. Det är viktigt eftersom vi vill helst få en nyckelfärdig och komplett produktionsutrustning där leverantören även monterar och väger in anläggningen. Det är ett krav som vi ställer på leverantören.

Reinvesteringar
– Vi initierar också förslag på reinvesteringar, fortsätter Thomas. Ofta är det kvalitetsavvikelser i en maskin som ligger till grund för det. Den bedömningen gör vi tillsammans med avdelningen Underhåll. Ett exempel på det är en kolvslipningsmaskin som vi renoverat. Den har precis blivit klar och just nu jobbar jag med att sätta alla parametrar rätt för att kolven ska slipas med precis rätt kvalitet. När den är injusterad så kommer vi att kunna öka kapaciteten på kolvslipningen ytterligare, avslutar Thomas Löfgren.