Rejält högtryck i produktionen

2017-06-20

Sunfab production Sunfab production

Det är inte bara vädermässigt som vi får uppleva högtryck. Även på Sunfabs produktionsanläggning i Hudiksvall är det riktigt bra tryck.

– Vi har en hög beläggning i produktion, dels beroende på en hög orderingång men även då vi kör in ett fast lager inför semestrarna. Den här maskinen brukar till exempel normalt bara köra ett skift. Nu har den fått gå extraskift, säger Hans Eriksson, som är CNC-operatör och samordnare på Sunfab.

Snäva toleranser
Hans ansvarar för den sista detaljen i produktförädlingen – att fräsa sfärerna på axlarna. Maskinen han jobbar vid är en höghastighetsfräs av märket Röders med riktigt hög precision. Precisionen är enormt viktig då man jobbar mot snäva toleranser. De tillåtna avvikelserna anges ofta i mikrometer (µm), vilket är mindre än hårstrån.

Hans Eriksson, CNC operator

Regelbundna kontrollmätningar
För att säkerställa att toleranserna uppfylls görs kontinuerliga kontrollmätningar.

– Vi mäter komponenterna flera gånger under dagen. Liksom andra produktionsgrupper på Sunfab så mäter vi väldigt ofta med vår Zeiss mätmaskin där vi grundligt går igenom mätprotokollen samt gör nödvändiga justeringar för att hålla en hög och jämn kvalitet, säger NC-operatör Roger Jonsson.

Roger Jonsson, CNC operator

Toppmodern produktion
Produktionsanläggningen, som byggdes för ca tio år sedan, är 3500 kvadratmeter stor, har dubbel takhöjd, ergonomisk, uppfyller miljökraven och är anpassad för dagens moderna maskiner. Den kallas passande för Anders Växthus. Namnet är till minne av Anders Sundin, son till grundaren Eric Sundin och pappa till bröderna Mats, Per och Jerker Sundin som alla tre är verksamma i bolaget.

Automatiserad produktion
Varje år tillverkas cirka 40 000 enheter, och det finns potential att öka produktionen ytterligare.
– Vi är beroende av volym och för att kunna nå dem jobbar vi mycket med automatiseringar och obemannad körning, säger produktionschef Leif Johansson.

Robot

Att automatisera produktionen är också intressant ur arbetsmiljösynpunkt eftersom robotarna kan ersätta de arbetsmoment som är monotona och ergonomiskt belastande för personalen.

Kommande investeringar
Produktionsanläggningen på Sunfab är av högsta klass och för att säkra positionen i toppen investerar Sunfab årligen ungefär tio miljoner kronor i ny maskinutrustning, samtidigt som man kontinuerligt jobbar med förebyggande underhåll.
– Närmast i tiden planerar vi för investeringar i ny kompressor, ny gradningscell och ny maskin för tillverkning av cylinderblock, avslutar Leif Johansson.