Sunfab har högt ställda kvalitetsmål

2016-03-07

Sunfab lab Sunfab lab

Avdelningen för Kvalitet och Verksamhetsutveckling på Sunfab har en viktig roll i arbetet med att utveckla och upprätthålla Sunfabs erkänt höga kvalitet. Det sker dels genom interna revisioner, men också genom ett förebyggande arbete och kontinuerliga tester och mätningar i produktionen.

Avdelningen för Kvalitet och Verksamhetsutveckling på Sunfab består av fem personer. Dom har en viktig roll i arbetet med att utveckla och upprätthålla Sunfabs erkänt höga kvalitet. Chef för avdelningen är sedan 2014 Christina Marsch. – Vi som jobbar på avdelningen arbetar med att stötta organisationen, skapa förutsättningar och förebygga, så att det inte uppstår framtida problem, berättar Christina. Här på avdelningen leder vi även arbetet med interna revisioner eftersom vi kontinuerligt reviderar våra processer. Vi är certifierade både enligt ISO 9001 och 14001.

Exakta mätningar
– Alla anställda på Sunfab har ett ansvar för att säkerställa kvaliten, fortsätter Christina. Det innebär bl. a. att mätning, provning och materialanalyser utförs av personalen som jobbar i produktionen. Vår roll är att stötta och ge dom rätt förutsättningar för att kvalitetssäkra produktionen. Det innebär t. ex. att vi ifrån en CAD-ritning, gör ett mätprogram som sedan produktionen använder sig av då dom kontrollmäter produkten. Det resulterar i ett mätprotokoll som visar om mätningen håller sig inom rätt toleranser. Mätningen sker i en mätmaskin där vi mäter ner till sex tusendels millimeter.

Provning av alla produkter
– I slutprovningen gör montörerna täthetskontroller på samtliga produkter som ska levereras. Dessutom gör vi stickprov där produkten testkörs med hydraulolja. Provningsprogram är framtagna till respektive produkt för att säkerställa att produkterna uppfyller kraven. Allt för att säkerställa våra höga kvalitetsmål, berättar Christina vidare.

Problemlösare
– Om det uppkommer ett problem försöker vi hitta orsaken och lösa det så att det inte uppstår igen, berättar Christina. Varje månad följer vi upp eventuella interna och externa avvikelser, detta för att identifiera områden att förbättra. Ett annat exempel på vår stödfunktion är att vi har skapat en förbättringsgrupp inom produktionen. Vi träffas en gång i veckan för att följa upp pågående och nya förbättringsarbeten. Det kan gälla allt från arbetssätt till maskinförbättringar. Medarbetarna i produktionsgruppen tar själva fram förslag till förbättringar och ansvarar för genomförandet av åtgärderna. Ambitionen är att gruppen efter en tid ska vara självgående, och att vi ska starta upp likadana grupper på andra avdelningar inom företaget, avslutar Christina Marsch.