Rena vägar för miljöns skull

2024-06-18

Road Sweeper Road Sweeper

Vägsopmaskiner används i stor utsträckning för att hålla vägar, landningsbanor och andra tillfarter rena och för att dämpa damm. Det är bra för miljön, begränsar farliga luftföroreningar och förbättrar försörjningen av rent vatten.

Målet med enkel borttagning av vägskräp förändrades inte förrän på 1970-talet, när beslutsfattare började oroa sig mer och mer för vattenkvaliteten. Eftersom äldre sopmaskiner endast var effektiva för att ta bort stora partiklar av vägskräp, blev de små partiklarna av skräp kvar i stora mängder. Det kvarvarande skräpet sågs inte som ett estetiskt problem eftersom regn skulle spola bort det från vägarna.

Idag är det känt att små dammpartiklar med en betydande del förorenar dagvattnet. Gatusopning kan vara en effektiv åtgärd för att minska föroreningar i dagvattenavrinning. Många vägsopmaskiner som tillverkas idag är PM10- och PM2.5-certifierade, vilket innebär att de kan samla upp och hålla partiklar som är mindre än 10 μm och till och med ner till 2,5 μm.

Krävande hydraulik

Vägsopmaskiner måste vara hållbara, pålitliga och effektiva. Detta ställer höga krav på de hydrauliska komponenterna, för vilka Sunfabs välkänt kvalitativa och högpresterande hydraulpumpar och motorer är den perfekta matchningen.

Sunfab erbjuder flera alternativ för att passa just dina systembehov
Sunfab tillhandahåller ett brett utbud av hydrauliska pumpar, anpassade och optimerade för ett stort antal olika applikationer. Sunfab pumpar finns i storlekarna 012 cm3 till 130 cm3, och klarar arbetstryck på upp till 400 bar.

Våra fasta tvåflödespumpar SCPD och SLPD finns i 10 olika storlekar, från 20/20 cm3 till 76/76 cm3. Våra tvåflödes SCPD pumpar har ”bent axis design” medan SLPD har en ”in-line design”, båda mycket effektiva och kraftfulla. Sunfabs tvåfödespump är idealisk för fordon som kräver två separata flöden.

Sunfab har även ett komplett variabelpumpprogram, deplacement 62, 92, 112 och 130 cm3. Med arbetstryck på upp till 450 bar och flexibilitet via olika typer av regulatorer samt tandem montering. Detta möjliggör användandet av denna typ av pump i nästan alla applikationer där man behöver ett variabelt oljeflöde.

Sunfabs hydraulmotorer finns i SAE, ISO och DIN-standard samt med cartridge-fläns. Deplacementet sträcker sig från 010 cm3 till 130 cm3 med ett stort antal val gällande axlar, monteringsflänsar och anslutningar. Sunfabs motorer är kända för att klara höga varvtal och höga arbetstryck, upp till 400 bar samt effektuttag på upp till 285 kW.