Hållbarhet i Hudiksvall

2023-06-19

Hej Aktivitet Hej Aktivitet

För snart två år sedan hade man en önskan på Sunfab att starta ett nätverk för hållbarhet i Hudiksvall. Sunfab som redan 2020 börjat fokusera tydligare på hållbarhetsfrågor, såg detta som ett bra sätt för lokala företag att samarbeta kring dessa frågor.

Sunfabs hållbarhetssamordnare, Anna Sundin, kontaktade IUC (Industriellt utvecklingscentrum) som tog sig an uppdraget att samordna projektet. I dagsläget består nätverket av 12 medelstora företag i regionen som ses vid fyra tillfället per år. Teman som diskuterats är bland annat hur vi redovisar hållbarhetsarbetet och påverkan på omvärlden utifrån värdekedjan.

Vid den senaste träffen var temat social hållbarhet och inkludering. Initiativet Hej Aktivitet gästade mötet och presenterade sin verksamhet med aktiviteter för ungdomar efter skoltid, där syftet är att skapa en meningsfull fritid för både unga och äldre.

Sunfab är en av sponsorerna till Hej Aktivitet som är ett samarbete mellan idrottsföreningen Strands IF, Hudiksvalls kommun, näringslivet samt olika lokala idrottsföreningar.

‒ Vi är stolta över att främja den sociala hållbarheten i Hudiksvalls närområde och delar bilden att en meningsfull fritid är viktig för barn och ungdomar. Vi stöttar många olika föreningar och organisationer och vill att vårt bidrag ska ge förutsättningar för fortsatt glädje och utveckling, säger Sunfabs HR-chef Mathias Ericson.