Sunfab World Conference – En återkommande succé

2015-07-08

SWC 2015 SWC 2015

Den 16-17 juni arrangerade Sunfab en internationell konferens, Sunfab World Conference (SWC) i Hudiksvall. Inbjudna var Sunfabs dotterbolag, distributörer och kunder runt om i världen.

Sunfab World Conference är en konferens som arrangeras av Sunfab i Hudiksvall vartannat år. Syftet är att träffa våra distributörer och kunder för att informera om våra produkter och även ha utbildning. Dessutom får vi chansen att visa upp vår toppmoderna produktionsanläggning och demonstrera olika typer av applikationer ”live”. Närmare 80 personer hade slutit upp denna gång. Bland deltagarna fanns långväga besökare från t ex Australien, USA, Kina, Singapore, Sydkorea och Japan.

Många olika applikationer
Temat för årets konferens var applikationer. Både vad gäller våra pumpar och motorer. En stor del av konferensen berörde detta ämne. Många deltagare blev också imponerade över att Sunfabs produkter används i ett så stort antal olika typer av applikationer. Allt från bogpropellrar på stora fartyg till snöslungor och stubbfräsar.

Eldriven styckegodskran
Första dagen av konferensen ägnades åt utbildningar och föreläsningar. Den andra dagen ägnades åt en rundvandring i Sunfabs produktionsanläggning och till att på nära håll se olika applikationer ”live”. Bl a visades ett utvecklingsprojekt upp som drivs som ett examensarbete av två blivande ingenjörer. Eftersom Sunfab är en aktiv part i projektet kunde projektet visas upp. Det speciella med applikationen är att det är en elmotor som driver den hydrauliska pumpen. I det här fallet var det en Sunfab SAP som gav kraft åt en styckegodskran. Flera av deltagarna fick även prova på att köra den ”ljudlösa” kranen med hjälp av radiostyrning.