En lyckad och efterlängtad Sunfab World Conference

2023-10-17

SWC 2023 SWC 2023

Sunfab World Conference 12–13 september samlade i år ett 80-tal deltagare. Inbjudna var Sunfabs distributörer runt om i världen, Sunfabs dotterbolag och andra intressenter såsom egen personal samt Sunfabs styrelse.

Sunfab World Conference (SWC) arrangeras vart annat år men på grund av pandemin så ställdes 2021 års konferens in. Årets upplaga av SWC var därför efterlängtad och samlade ett 80-tal deltagare från 16 länder, från Japan i öst till USA i väst.

 

Sunfab Certified Distributor Program

Sunfab har en stark övertygelse om att framtida tillväxt kommer att ske genom distributörer. Detta formuleras i Sunfabs strategi som att "Tillväxtmålen ska uppnås genom att kontinuerligt utveckla och förstärka Sunfabs nätverk av distributionspartners."

Sunfab lanserade därför "Sunfab Certified Distributor Program" under hösten 2018 för att stärka och formalisera relationen med de närmaste befintliga distributörerna. På årets SWC fortsatte vi arbetet tillsammans med våra certifierade distributörer.

Utöver de redan etablerade certifierade distributörerna välkomnade vi i år även två nyligen certifierade distributörer, HK Hydraulik-Kontor från Tyskland och Heizmann AG från Schweiz.

 

Gästföreläsare med fokus på utvecklingen kring elektrifiering

Elektrifiering av transport- och entreprenadmaskiner är något som fortsätter att vara ett stort fokus på marknaden. Under konferensens första dag fick deltagarna lyssna till gästföreläsningar kring elektrifiering av fordon samt hur hydrauliska system och komponenter anpassas för de nya förutsättningarna.

Från Scania Sverige deltog Florian Szabo, Design Engineer och Milad Khalafi, Associate Senior Engineer. Scania utvecklar i stor utsträckning elektrifiering av sina lastbilar och bussar. Scania har som mål att över 50 procent av sin försäljning ska utgöras av eldrivna fordon år 2030.

Robert Pettersson, Elektrifieringsingenjör på HIAB AB, berättade om deras el-drivna system ePTO samt utvecklingssamarbetet med Sunfab.

Från HAWE Hydraulik i Tyskland fanns Lukas Hruby, Product Specialist och Tobias Kohler, Team Leader PM på plats och pratade kring elektrifiering av fordon och dess inverkan på hydrauliken.

 

Middag med norrsken

Den första konferensdagen avslutades med en middag vi förutom mat och underhållning fick tillfället att se ett fantastiskt norrsken i den svenska septembernatten. En fantastisk upplevelse för våra långväga gäster.

 

Hållbarhet på Sunfab

Sunfab har sedan hösten 2020 bedrivit sitt hållbarhetsarbete mer systematiskt. Genom att integrera hållbarhetsarbetet i företagets strategi få strävar man efter att en hållbar värdegrund ska genomsyra företagets kultur och relation till omvärlden.

På årets SWC så presenterade Lina Wiberg, Manager Quality, Environment and Operational Development och Anna Sundin, Sustainability Sunfabs arbete kring hållbarhet. I vår bransch ser vi stora skillnader i hur långt våra kunder och distributörer kommit i sina hållbarhetsfrågor. Intressanta interaktiva diskussioner under föredraget gav en ytterligare förståelse kring detta.   

Genom att välja en Sunfab-produkt köper våra kunder inte bara en vara, utan är ett medvetet beslut att stödja ett varumärke som aktivt arbetar för en mer hållbar framtid. Tillsammans så kan vi göra en betydande skillnad, ett ansvarsfullt val i taget.

På Sunfab innebär det:

  • Vi tillhandahåller rättvisa anställningsvillkor förankrade i engagemang, professionalism och respekt.
  • Vi driver vår produktion till 100 % med el från förnybar energi.
  • 99,5 % av det genererade avfallet i produktionen sorteras och återvinns tillbaka till cirkulära materialflöden.
  • Vi är stolta över att producera högkvalitativa produkter som håller länge som i slutändan minskar behovet av frekventa byten bevara resurser.
  • Vi bidrar med lösningar för morgondagens elektrifierade fordon.

 

Viktigt med det personliga mötet

– SWC ger oss en unik möjlighet att både informera, utbilda våra distributörer samt den egen organisation, berättar Per Olof Ohlsson, Marknadschef på Sunfab.
Det är något som vi sätter otroligt stort värde på, detta var extra viktigt i år när vi inte mött varandra på länge på grund av pandemin.

Man märker hur viktigt det personliga mötet är. Som distributör har man ofta kontakt med många olika avdelningar på Sunfab. Nu finns en chans att träffa flera av de kontaktpersoner man har och få ett ansikte på dem. Vi har fått en väldigt positiv feedback från deltagarna på årets konferens, avslutar en nöjd Per Olof Ohlsson.