Tech-Mail - Teknisk support från Sunfab

2015-12-16

Sunfab tech support Sunfab tech support

Utvecklingsavdelningen på Sunfab ansvarar för Tech-Mail, en teknisk support för Sunfabs kunder. Det är en tjänst som är kostnadsfri och innebär att kunderna kan maila sina frågor direkt till Sunfab.

Till Tech-Mail kan man vända sig med frågor som rör Sunfabs produkter, gamla som nya. Ambitionen från Sunfabs sida är att alltid ge ett svar inom 24 tim. Är det en svårare fråga kan det slutgiltiga svaret dröja, det beror oftast på att det behövs kompletterande fakta i fallet. 

Support för hela världen
– Normalt kommer det in mellan 5-10 frågor per dag, berättar Erik Svensson ansvarig för Tech-Mail på Sunfab. Eftersom vi är en support för alla kunder, runt om i världen, kan frågorna vara väldigt varierande. En av de vanligaste frågorna är att kunden söker reservdelar till någon av våra produkter. Ofta löser det sig med att de får en reservdelslista. Den vanligaste reservdelen är annars axeltätningar. Där har vi speciella tätningssatser som vi rekommenderar kunderna.

 CAD-filer till de som bygger egna system
– Andra frågor som är ganska vanliga är system- och prestandafrågor, fortsätter Erik. Exempelvis vad som passar ihop och klarar pumpen/motorn det här varvtalet eller arbetstrycket? För de kunder som ska bygga egna system kan vi tillhandahålla CAD-filer. Vi har fler än 1.000 modeller lagrade på vår server. Ett tips till de som har frågor kring en specifik produkt. Det underlättar för oss att kunna ge ett snabbt svar om kunden anger pumpen/motorns serienummer, vilken typ av applikation det är, roationshastighet och arbetstryck etc. Då kan vi mycket snabbare ge ett relevant svar, avslutar Erik Svensson. 

E-mailadressen till Tech-Mail är; tech@sunfab.se