Arbete utan koldioxidutsläpp och minskad ljudnivå

2023-12-12

Opti Se Opti Se

Elektriska lastbilar (EV) är på frammarsch från de flesta stora lastbilstillverkare för att minska utsläppen av koldioxid och luftföroreningar samt förbättra arbetsmiljön med lägre ljudnivå.

Många kommuner och städer inför hårdare regler för buller och luftföroreningar, vilket ställer höga krav på entreprenörer att möta. Tillverkare av lastbilar och systemkomponenter arbetar hårt för att hitta nya lösningar men också för att hålla funktioner och effektivitet på nuvarande eller till och med förbättrade nivåer för utrustningen i branschens elektriska omställning.

Buller och effektivitet är huvudfrågan
Det är därför Sunfab förra hösten lanserade SAP DIN Optimerad i hela deplacementområdet 12-108. Pumpserien är utvecklad för att möta marknadens krav på låg vikt & lågt ljud i kombination med hög prestanda och förbättrad verkningsgrad.

SAP DIN Optimerad är en serie kolvpumpar med låg vikt och fast deplacement för krävande mobil hydraulik. Det är en variant av standard SAP-serien, även lämplig för elmotordrift tack vare pumpens högre varvtalsegenskaper, förbättrad verkningsgrad och lägre ljudnivå.

Serien täcker nu deplacementområdet 12-108 cm3/varv vid ett maxtryck på 400 bar. SAP DIN Optimerad är en modern och kompakt pump som tillgodoser marknadens höga krav på oljeflöde, tryck, effektivitet och små installationsmått.

Andra fördelar:

  • Optimerad för högre varvtal upp till 3000/3500 rpm
  • Mindre pulsationer i systemet
  • Lägre ljudnivå -6 dB
  • Hög verkningsgrad
  • Högt tryck
  • Korrosionsfritt pumphus

 

Produktsida SAP 012-108 DIN Optimerad