Ny organisation

2020-11-24

Sunfab Factory Yellow Robot Sunfab Factory Yellow Robot

Sunfab har från 1 november landsatt en ny organisation vid fabriken i Hudiksvall. Syftet med förändringen är att förbättra och effektivisera vårt dagliga arbete.

– Förändringen ger oss en tydligare organisation gällande process och support vilket i bidrar till att vi står redo att anta framtida utmaningar och till ökad kundnöjdhet säger Marie Nilsson, VD på Sunfab Hydraulics AB.

Sunfabs är sedan 1995 certifierad i enlighet med ISO 9001 och företaget styrs genom en processorienterad verksamhet. Processerna är basen i vårt kvalitets- och verksamhetssystem, där även miljöledningssystemet ISO 14001 ingår.

 

Den nya organisationen, per 1 november 2020

Marknad och försäljning
After Sales inkluderas i avdelningen.

Inköp & Logistik
Packning/Gods exkluderas och flyttas till nya avdelningen Montering & Packning/Gods.

Kvalitet, miljö och verksamhetsutveckling
Stabsfunktion, övergripande ansvar för ISO 9001, 14 001 samt företagets hållbarhetsutveckling.

Produktionssupport (NY funktion)
Underhåll och produktionsteknik, Kvalitetstekniker, Mättekniker, Automation och Fastighet.

Montering & Packning/Gods (NY separerad avdelningen underställd produktion)

Nya positioner i  organisationen

Christina Marsch - Manager Quality, Environment and Operational Development

Morgan Nilsson - Manager Production

Mattias Boström - Manager Production Engineering & Support 

Magnus Jacobsson - Manager Logistics & Purchase

Rickard Modin – Production Manager, Assembly & Shipping

 

MORGAN NILSSON - MANAGER PRODUCTION

Morgan Nilsson, Manager Production

Morgan, du har varit verksam i Sunfabs organisation sedan länge, sist som Logistik- & Inköpschef. Vad ser du som din största styrka i din nya roll?
Det är väl just den erfarenhet jag samlat på mig under mina 20 år på Sunfab. Jag startade med att arbeta 6 år på monteringen och under samma period avlastade jag även godsmottagningen en del. Sedan följde 4 år som huvudplanerare för produktion och samtidigt arbetade jag även parallellt som inköpare. Därefter jobbade jag som logistik och inköpschef i 10 år samt varit delaktig i ledningsgruppen.

Genom åren har jag också haft olika förtroendeuppdrag både inom IF Metall och PTK samt varit internrevisor i ett antal år. Med detta sagt har jag bra insyn i många olika delar av Sunfab vilket jag tror blir en styrka i min nya roll.

Varför förändras organisationen kring produktion?
Vi återför Gods och Packning tillbaka in i produktionsorganisationen efter att i 5 år ha legat under Logistik och Inköp. Att Underhåll och Produktionsteknik hamnar i en egen gruppering under Mattias Boström medför färre funktioner inom produktion som då kan öka sitt fokus på just den dagliga produktionen, samtidigt som dessa stödfunktioner får en starkare grupp-tillhörighet och förbättrade kommunikationsvägar.

Ytterligare en stor förändring är tillsättandet av en produktionsledare för Montering, gods och packning, en chef som kommer att ha en helt annan daglig närvaro än vad jag hade möjlighet till som chef för gods, packning, logistik och inköp samtidigt. Detta ska ses som ett bra stöd till personalen som hela tiden vill utveckla sig och sin verksamhet.

Vilka fördelar ger det?
Ökat fokus på varje funktions kärnuppdrag. Samtidigt ska vi komma ihåg att det är viktigt att vi rör oss från nuläget till ett mer processorienterat arbetssätt för att bl.a. undvika suboptimeringar. Det kan låta kontraproduktivt att tydliggöra och renodla funktioner för att öka samarbetet mellan olika funktioner, men det är nödvändigt. Bra kommunikation, bra och närvarande ledarskap, tydliga uppdrag och avgränsningar samt långsiktig planering med fokus på processen tar oss dit, men det kräver också förutsättningar vilket jag ser mycket bättre möjligheter till i och med den nya organisationen.

Vad kommer ditt fokus vara under det kommande året?
Det kommer just att handla mycket om samarbeten och att skapa gemensamma målbilder som stödjer dom övergripande målen för företaget. Även om alla som arbetar på Sunfab vet vad varför dom går dit och vad dom förväntas göra så blir det en ny organisation som måste få synkronisera sig och sina samarbeten.

 

MATTIAS BOSTRÖM - MANAGER PRODUCTION ENGINEERING & SUPPORT

Mattias Boström, Manager Production Engineering & Support

Vad ser du som din största styrka i din nya roll?
Jag är utbildad ingenjör i grunden och började på Sunfab 2007 och har haft olika roller genom åren som bl.a. produktionsledare och inköpare. Ifjol tillträdde jag rollen som projektledare underställd VD och som en del av ledningsgruppen.

Innan jag började på Sunfab arbetade jag bl.a. som ansvarig för just produktionsteknik på ett tillverkande företag. Med min summerade yrkeserfarenhet och kunskap samt stor förstående för vår verksamhet känner jag att jag kan bidra med struktur, nytänk och drivkraft i min nya roll.

Vilka fördelar ger den nya organisationen?
Det ger oss stora möjligheter att förbättra och utveckla vår organisation i linje med vår processorienterade verksamhet. Tydligare uppdrag för den egna funktionen samt samarbete och kommunikation mot övriga funktioner i organisationen. Även en möjlighet att renodla och förbättra ansvar samt avgränsningar för varje funktion.

Vad kommer ditt fokus vara under det kommande året?
Mitt fokus kommer att ligga i att säkra kompetens, resurser och utveckla arbetssätt för ett effektivt flöde. Vidare vill jag även arbeta hårt för att vi ska fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare lokalt i Hudiksvall. Även att utveckla samarbetet inom den nybildade funktionen samt samarbetet mot övriga funktioner så som produktion och inköp m.m.

Sunfab har som bekant en lång historia med högt kvalitetsfokus som jag vill fortsätta att utveckla och förädla för att ytterligare stärka Sunfabs internationellt starka och välrenommerade varumärke.

Sammantaget är det ett spännande och utmanande uppdrag och jag är förvissad om att den nya organisationen kommer att stärka oss som företag i framtiden.